Seiji Kishi
Takefumi Anzai
Hiroyuki Hashimoto
Yoshimichi Hirai
Jong Heo
Kôdai Kakimoto
Masanori Takahashi
Takahiro Baba
Jun Maeda
Atsushi Ono ...  Teacher
Atsushi Ono ...  Vice Principal
Michael Rivas ...  TK
Hiromi Sakurai ...
Satoshi Tsuruoka ...  Burglar
Eri Kitamura ...  Yui
Jay Craig ...  Burglar / ...
Hiroshi Kamiya ...  Yuzuru Otonashi
Harumi Sakurai ...  Yuri Nakamura / ...
Kana Hanazawa ...  Kanade 'Angel' Tachibana
Ryohei Kimura ...  Hinata
Brittney Karbowski ...  Yuri Nakamura
Emily Neves ...  Kanade 'Angel' Tachibana / ...
Shun Takagi ...  Noda
Yuuki Masuda ...  Fujimaki
Yumiko Kobayashi ...  Ooyama
Andrew Love ...  Fujimaki / ...
Megumi Ogata ...  Ayato Naoi
Fuko Saito ...  Shiina / ...
Takahiro Mizushima ...  Takamatsu
Hilary Haag ...  Yui / ...
Eiichiro Tokumoto ...  Matsushita
Melissa Davis ...  Shiina
Lisa ...  Yui - Singing Voice
Chie Matsuura ...  Hisako / ...
Serena Varghese ...  Yuusa / ...
Nobunaga Shimazaki ...  Battlefront Member A / ...
Yui Makino ...  Yuusa
Mitsuhiro Ichiki ...  Takeyama
Illich Guardiola ...  Takamatsu / ...
Luci Christian ...  Irie Iwasawa / ...
Chris Hutchinson ...  Naoi's Father / ...
Kana Asumi ...  Irie / ...
Miyuki Sawashiro ...  Irie Iwasawa
Hiroki Touchi ...  Char
Mai Nakahara ...  Hatsune / ...
Ayano Yamamoto ...  Girl Student / ...
Emiri Katou ...  Sekine / ...
Mark X. Laskowski ...  Igarashi / ...
Marina ...  Irie Iwasawa - Sining voice
Yoshinori Fujita ...  Guild Member A
Tomokazu Seki ...  Igarashi
Jouji Nakata ...  Naoi's Father
Hidekatsu Shibata ...  Elderly Teacher
Akira Ishida ...  Mysterious Youth
Hikaru Midorikawa ...  Fishing Saitou
Toshihiro Nakamura ...  Passenger A
Masashi Yabe ...  Iwasawa's Father
Saki Fujita ...  Hitomi
Daisuke Matsuo ...  Referee A
Ayumi Tsunematsu ...  Otonashi's Grandma
Kenichirou Matsuda ...  Referre B
Naohiro Ogura ...  Passenger C